Ana Sayfa / Haberler / Güncel / Türk Kökenli Küresinliler

Türk Kökenli Küresinliler

                       Türk Kökenli Küresinliler
Evet, kabûl etmek zorundayım artık ben de şüpheciler kervanına katıldım. Olaylar belirli bir coğrafî noktada üst üste yığılmaya başlayınca, insan, ister istemez komplo teorileri üretmeye başlıyor.

Önce ilgisiz bir suçlama ile Rektör Yücel Aşkın görevinden derdest edilerek cezaevine tıkılıyor. Ardından Van Savcısı Ferhat Sarıkaya, mesnetsiz iddialar hazırlıyor ve durumdan, zerrece kendine düşmeyen bir vazife çıkartıyor.

Ve şimdi de yaşanan bu iğrenç tecavüz olayı… Doğu Anadolu’nun bu çok önemli siyasi kültürel ve stratejik merkezinde dolaplar dönüyor. Aleni kumpaslar çevriliyor.

Aslında bu yönde uzun süreden bu yana birbiri peşisıra istihbaratlar geliyor. Artık, sanırım ciddiyetle üzerlerinde durmak gerekiyor. Olayı döndürüp dolaştırmadan doğrudan söyleyeceğim. Tezgáh belli: Van’ı, bir takım şer güçler geleceğe yönelik olarak muhayyel Kürdistan’ın ikinci büyük şehri olarak hazırlıyorlar.

Daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse, Diyarbakır’ın güneydoğudaki komşu Arap ülkelerinde yaşayan Kürtler’in; Van’ın ise Doğu’ya, İran’da oturmakta olan Kürt etnisiteye hitap edecek Büyük Kürdistan’ın önemli cazibe merkezlerinden birisi olması planlanıyor.

Bu şer güçler, hainane oyunlarını sergileyebilmek için de, ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederek belediyeler ve sivil teşkilatlar üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar.

Hedef: Kürdistan’ın

ikinci büyük merkezi

Bilindiği kadarı ile Van kentinin bugün itibarı ile nüfusu 700 binin biraz üzerinde. Etnik yapısının sadece yüzde 25’i Türk. Yıllardan bu yana kendini Türk diye adlandıran ve Türkçe konuşan insanlarının büyük bir kısmı göç yolunu tuttu, Batı’ya yerleşti. Ve bu göç furyası, olanca hızı ile devam ediyor. Geriye kalan Türk kökenliler, ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyor.

Van’da yaşamakta olan en ağırlıklı grup Kürtler. Kürtler ve Türkler’in dışında küçük gruplar halinde Mıtrıp adı verilen Çingeneler ile İstiklál Savaşı’ndan sonra İran’dan göç eden Türk kökenli Küresinliler var.

Aslında Van’ın Kürt diye bilinen yerli aşiretlerinin önemli bir bölümü Türk kökenli. Bunların arasında Oğuz asıllı iken zaman içerisinde Kürtleşen, İstiklál Savaşı’na katılarak büyük yararlılıklar gösteren Etmani (Ataman, Türkmen, Erciş Bölgesi), Elbaki (İlbeki, Türkmen, Bahçesaray-Gevaş Bölgesi)), Ertuş (Tatar), Şekak (Şikak, Kıpçak) ve Gravi (Gerayi, Tatar) aşiretlerini saymak mümkün. Hesap, bugüne kadar hep devletin yanında yer alan bu aşiretlerin de bölücülük hareketinin içine çekilmesi.

İkinci hedef:

Ermeniler’e iade

Van’ın üzerinde oynanan ikinci oyun, kadim bir Ermeni yurdu olduğunun ve Ermeniler’e iadesi gerektiğinin koşullarının hazırlanması. Bazı batılı vakıflar aracılığı ile eski Ermeni vakıf arazileri tespit edilerek geri verilmesi için yasal zeminler oluşturuluyor.

Van’da yürütülen bölücü amaçlı faaliyetlerin finansmanı, mahalinde uyuşturucu ve kaçak akaryakıt ticareti yolu ile… Dışarıdan ise birtakım batılı vakıfların doğrudan bağışları ile karşılanıyor.

Hemen bir noktanın altını çizelim: Van Halkı, yüde 99 ağırlıkla bu olayların dışında kalmaya gayret ediyor. Olup bitenler, yöre halkının tutumunu yansıtmıyor. Dışarıdan gelen provokatörler, olaylarda başı çekiyor.

Bu konuda daha yazacağım. Bugünü, Emrah ile Selvihan öyküsünün kahramanı Ercişli Emrah’ın dizeleri ile noktalayalım:

‘Bize Emrah derler, Karakoyunlu

Kaz gibi pısmazık, erkek boyunlu

Yiğitler içinde yiğit oyunlu Biz Türk’ük, Türklük’ten fermanımız var!

 

Halit KAKINÇ
07.06.2006
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi
Ermeni Araştırmaları Estitüsü

www.eraren.com

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin